Vad är elritningar?

En elritning är en speciell ritning som visar elens väg i huset och även in och ut ur byggnaden. Alltså hur elen transporteras i en byggnad. Elritningarna visar alla källor som strömmen ska transporteras till, såsom lampor, strömuttag, bredbandsuttag och övriga elektriska apparater i hemmet. Ritningarna visar inte bara strömmen i huset utan de visar även installationer för tele och data.

Elritningar fungerar som kartor över elledningarna i huset och dessa ritningar är ett oerhört bra hjälpmedel vid exempelvis renovering.
Vanligt förekommande på elritningar är alla speciella tecken och symboler. Ofta skriver man inte ut med ord de olika strömkällorna utan de betecknas istället med olika symboler, allt för att elritningarna ska vara så enkla som möjligt att tyda och för att arbetet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt.

Varför är det viktigt med elritningar?

När man ska bygga ett hus är det väldigt viktigt att man har kunskap om var elen ska dras. Man måste planera noga så att strömledningarna placeras så bra som möjligt enligt lagstadgade direktiv och standard. Samma sak gäller även vattenledningar. Man måste tänka smart när det gäller vart man ska dra alla dessa ledningar och oftast räcker det inte med att tänka en gång utan man måste låta denna process få ta lite tid.

När man ska bygga om och ändra saker i ett hus är det också viktigt att man känner till alla elledningar. Annars kan man lätt skada en elledning, vilket i sin tur kan medföra stora problem för renoveringen. Det tar helt enkelt extra tid om man ska börja reparera en elledning precis i en renovering.

Inlägget postades i Bygg